30 år sedan…

Igår korkade jag upp en champagne och firade BBS:ens 30-årsdag. Det var den 1993-10-18 som ”Ericade BBS” startade. Den kom senare att heta ”The ERICADE Network”. På skärmen bakom finns BBS:en som den såg ut 1995 och den är redo för en inloggning.

Den nuvarande BBS:en finns fortfarande.