Välkommen till The ERICADE Network

För att ansluta:

Kör telnet med kommandoraden telnet the.ericade.net.

Kör SSH med kommandoraden ssh bbs@the.ericade.net.

Lösenordet är bbs.